YOUR PARTNER IN SUCCESSFULBUSSINESS

ECO i CSR

Jedną z największych wartości Laboratoire L'Ideal Parisien jest troska o środkowisko, dlatego wdrożyliśmy certyfikaty VEGAN oraz COSMOS BIO ECOCERT, które pozwalają nam na opracowanie i produkcję wyrobów o bardzo wysokiej zawartości surowców pochodzenia naturalnego i organicznego oraz  jak najbardziej przyjaznych środowisku.

 

Dodatkowo możemy zaproponować opakowania z materiałów odnawialnych bądź zdatne do recyklingu typu tuby z trzciny cukrowej lub opakowania szklane.

 

Ponadto L'Ideal spełnia wymagania SMETA / SA 8000 filar II, audytowany przez Veritas

 

Jako kolejny krok do minimalizacji śladu środkowiskowego wdrożyliśmy projekt termomonernizacji ekologicznej.

 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z częścią biurową Laboratoire L'ideal Parisien Sp. Z oo” polega na poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację hali magazynowo-produkcyjnej wraz z częścią biurową zlokalizowaną w mieście Niegoszowice (gmina Zabierzów) przy ul. Ogrodowa 8 i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Projekt ten jest częścią tzw. Projektu kompleksowego, czyli jest realizowany jednocześnie w ramach dwóch typów:
- Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
- B Inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

 

Projekt spełnia warunek poprawy efektywności energetycznej. W wyniku realizacji projektu efektywność energetyczna obiektu wzrośnie o 60,2%. Będzie to wynikało z oszczędności energii odnawialnej i elektryczności (oświetlenie).

 

Roczne emisje CO2 dzięki realizacji tego projektu zostaną zredukowane o 50,49%.
Inwestycja przewiduje również instalację odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,6 kWp oraz pompa ciepła o mocy min.
70 kW. Jednostki OZE będą w pełni dedykowane na potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa.

 

Realizacja tego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

1. Termomodernizacja hali magazynowo-produkcyjnej wraz z częścią biurową w zakresie systemu grzewczego pozwoli na obniżenie kosztów stałych związanych z wysokim zużyciem energii do ogrzewania budynku, wynikającym z obecnego systemu. Zużycie energii w wyniku prac termomodernizacyjnych i modernizacji C.O. zmniejszy się o 2201 GJ / rok, co oznacza oszczędność kosztów
186 582 zł (45 000 euro)

W ramach zadania zostanie zmodernizowana instalacja grzewcza w hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową Laboratoire L'ideal Parisien. W ramach zadania zostaną wykonane następujące czynności:
- zakup i montaż pompy ciepła wraz z zestawem hydraulicznym i systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż zewnętrznego agregatu chłodniczego, zakup i montaż kanałów wentylacyjnych oraz nagrzewnicy elektrycznej.

Efektem zadania będzie zmodernizowana instalacja grzewcza w hali magazynowo-produkcyjnej wraz z częścią biurową firmy, zainstalowana pompa ciepła wraz z systemem zarządzania energią, zainstalowany agregat chłodniczy, zainstalowana nagrzewnica z systemem kanałów wentylacyjnych.

 

1) W ramach działania zakup i montaż pompy ciepła w układzie kaskadowym o wydajności ok. Planowane jest 70 kW. Każdy element kaskady składa się z pompy ciepła powietrze / woda oraz zestawu hydraulicznego przeznaczonego do podłączenia i sterowania wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
W ramach systemu zarządzania energią system będzie posiadał wbudowane czujniki temperatury, a także moduł sterujący zapewniający odpowiednią kontrolę, właściwy dobór parametrów oraz możliwość programowania temperatury wraz z redukcjami.
Dodatkowo planowany jest zakup i montaż zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z systemem kanałów z blachy stalowej, przewodów typu flex oraz kratek nawiewno-wywiewnych i nawiewników.

 

2) Zainstalowanie inteligentnego systemu zarządzania energią, który będzie wykorzystywał wbudowane czujniki temperatury, pełną automatyzację i sterowanie bezprzewodowe zapewni odpowiedni dobór parametrów oraz możliwość programowania temperatury wraz z obniżeniami, co będzie miało wymierny wpływ na warunki pracy i magazynowania produktów w obiekcie. Planowana modernizacja oświetlenia zakłada również instalację systemu zarządzania energią w postaci inteligentnego licznika.

 

3) Poprawi się jakość i warunki pracy oraz wzrośnie bezpieczeństwo magazynowania produkowanych przez firmę produktów medycznych i kosmetycznych

 

4) Zastosowanie proekologicznych rozwiązań w postaci wykorzystania odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła i fotowoltaiki, a także oświetlenia LED, zakwalifikuje firmę jako firmę aktywnie dbającą o kwestie środowiskowe, co może mieć pozytywny wpływ na nawiązanie współpracy z kontrahentami. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie redukcja rocznej emisji CO2 o 50,49% oraz redukcja pyłów PM10 i PM2,5 o 67,08%.


5) Modernizacja systemu oświetlenia dla oświetlenia LED z wykorzystaniem systemu fotowoltaicznego o mocy 49,60 kWp pozwoli zaoszczędzić energię zużywaną przez oświetlenie na poziomie 245,1 GJ / rok, co oznacza oszczędność kosztów

32 275/8 000 EUR. Cała energia wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej zostanie wykorzystana na własne potrzeby budynku.


Zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 60,2% pozwoli na roczne oszczędności na poziomie
218 858 zł (53 000 EUR), na które składają się roczne oszczędności wynikające z modernizacji systemu grzewczego oraz roczne oszczędności kosztów energii elektrycznej dzięki modernizacji oświetlenia i zastosowaniu fotowoltaiki.


LABORATOIRE
L'IDEAL PARISIEN Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice
tel/fax + 4812/ 283 88 60

Copyright © 2015 LABORATOIRE L'IDEAL PARISIEN Sp. z o.o.
Al. Zygmunta Krasińskiego 14/3a, 30-101 Kraków, tel/fax + 4812/ 283 88 60
strony internetowe łódź